Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dziewczynyzkalendarza.org

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spektaklu „Dziewczyny z Kalendarza”.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • W Serwisie dziewczynyzkalendarza.org mogą znajdować się materiały promocyjne / logotypy / zdjęcia / filmy pochodzące od podmiotów trzecich, które nie spełniają wymagań dostępności.
  • Materiały graficzne bez wprowadzonego opisu lub opisu alternatywnego.
  • Serwis internetowy dziewczynyzkalendarza.org był tworzony z myślą o solidności, wysokiej czytelności, zapewnieniu zrozumiałości oraz spełnienia wymogów funkcjonalności według WCAG 2.0.

Powody braku spełniania wymagań

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Niemniej, ewentualne błędy są i będą starannie uzupełniane przez administratora Serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: MCI Studio.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Skróty klawiaturowe

  • Na niniejszej stronie internetowej można częściowo korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, przypisanych przeglądarkom internetowym, służących przemieszczaniu się po elementach tej strony internetowej lub wyżej wymienionych aplikacji mobilnych i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Firańska-Drzymalska, s.firanska@muzyczny.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 962 616. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli napotkają Państwo problem z cyfrową dostępnością naszej strony internetowej, prosimy o kontakt. Nazywam się Sylwia Firańska-Drzymalska i można do mnie napisać na adres s.firanska@muzyczny.org lub zadzwonić na numer telefonu 515 962 616.
Odpowiem na żądania zapewnienia dostępności cyfrowej. Proszę o podanie swoich danych, to znaczy imienia i nazwiska oraz sposobu kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wymagane jest podanie adresu email lub numeru telefonu. Proszę o wyraźne wskazanie, na czym polega problem z dostępnością.

Mają Państwo prawo żądania dostępu alternatywnego.

Postaram się załatwić sprawę jak najszybciej, z założeniem, że może to potrwać do siedmiu dni. Jeżeli sprawa okaże się trudna i dowiem się, że nie zdążę w tym czasie, poinformuję o tym przed upłynięciem siedmiu dni. Poinformuję także, ile może potrwać zapewnienie dostępności cyfrowej. Może to potrwać do dwóch miesięcy, ale nie dłużej.

Gdyby się okazało, że zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponuję dostęp alternatywny. Można się na niego zgodzić lub nie.

Po odmowie zapewnienia dostępności lub dostępu alternatywnego mają Państwo możliwość wniesienia skargi. Należy opisać w niej sytuację i wysłać ją do instytucji.

Po wyczerpaniu tych możliwości, mogą Państwo napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich.